Kursy Padi 

Scuba Diver

 

Kurs nurkowania przeznaczony dla osób początkujących, pierwszy z całej gamy kursów nurkowania PADI. Polecamy ten kurs  szczególnie dzieciom oraz osobom, które nie są jeszcze pewne czy chcą uzyskać licencje uprawniającą  do nurkowań bez nadzoru instruktora.

Kurs PADI SCUBA DIVER trwa dwa dni.  Są to ćwiczenia w  basenie, teoria  (oglądanie filmu szkoleniowego, czytanie książki, rozwiązywanie quizów) oraz dwa nurkowania w wodach otwartych do maksymalnej głębokości 12m.

Po zakończonym kursie wystawiamy licencję PADI uprawniająca do nurkowania do 12m pod opieką Instruktora lub Divemastera PADI.

385$ – W cenę wliczony jest transport, posiłki, woda mineralna, zajęcia basenowe, nurkowania, wszystkie materiały szkoleniowe oraz licencja PADI.

  • min wiek 10 lat
  • max głębokość 12
  • czas trwania 2 dni

 

Kurs Padi OWD

 

PADI Open Water Diver uprawnia nas do nurkowania na maksymalnej głębokości 18 metrów wraz z partnerem o conajmniej takich samych uprawnieniach. Podczas kursu uczestnik zdobywa wiedzę teoretyczną ucząc się samodzielnie z książki oraz słuchając wykładów i oglądając również film szkoleniowy. W części praktycznej uczestniczy w nurkowaniach szkoleniowych w basenie oraz w odkrytej wodzie (morze, ocean), podczas których wykonuje pod okiem instruktora szereg ćwiczeń, takich jak kontrolowanie swojej pływalności, oczyszczanie pod wodą maski i automatu oddechowego,  awaryjne wynurzanie itp. Po tym kursie będziecie mogli nurkować bez nadzoru instruktora.

 

450$ – W cenę wliczony jest transport, posiłki, woda mineralna, zajęcia basenowe, nurkowania, wszystkie materiały szkoleniowe oraz licencja PADI.

  • Minimalny wiek kursanta – 10 lat (dzieci do 15 lat otrzymają stopień JUNIOR OPEN WATER DIVER)
  • Maksymalna głębokość podczas szkolenia 18m
  • Czas trwania kursu PADI Open Water Diver – 3 dni
  • Wydana licencja uprawnia do nurkowania do 18m wraz z partnerem, który posiada co najmniej stopień OWD

Kurs AOWD

 

Advanced Open Water Diver w skrócie AOWD przeznaczony jest dla osób, które posiadają licencje na poziomie podstawowym czyli PADI OWD lub równoważną innej organizacji.  Szkolenie odbywa się w wodach otwartych. Na kursie uczestniczymy  w co najmniej pięciu nurkowaniach specjalizacyjnych:  dwa nurkowania obowiązkowe czyli głębokie (do 30m) oraz podwodna nawigacja z kompasem plus  trzy nurkowania do  wyboru np. nocne, wrakowe, z łodzi, podwodna fotografia lub videografia.  Możecie wybrać je sami z bogatej gamy nurkowań specjalizacyjnych.

Szkolenie trwa minimim 2 dni podczas których uczestnik uczy się z książki, słucha omówień do nurkowań i uczestniczy w nurkowaniach z instruktorem. Kurs AOWD polecany jest przez PADI jako uzupełnienie szkolenia podstawowego. Nie jest potrzebna żadna praktyka po skończonym OWD. Dla tych, którzy nie czują się zbyt pewnie po zakończonym OWD taki kurs jest bardzo dobrym uzupełnieniem  szkolenia podstawowego.

Kursy nurkowania AOWD można również robić w ramach swoich nurkowań turystycznych dopłacając jedynie za książkę PADI  Advanced Open Water Diver oraz szkolenie i wydanie certyfikatu. Jest to  najprzyjemniejszy i najciekawszy ze wszystkich kursów PADI.

385$ – W cenę wliczony jest transport, posiłki, woda mineralna, nurkowania, wszystkie materiały szkoleniowe oraz licencja PADI.

Rescue Diver & EFR

 

Jest to kolejny etap szkolenia nurka, któremu zależy na rozwoju i doskonaleniu umiejętności. Pierwszym etapem jest kurs pierwszej pomocy EFR – EMERGENCY FIRST RESPONCE. Szkolenie jest wymagane przed przystąpieniem do kursu na nurka ratownika czyli PADI Rescue Diver.

Kurs EFR to podstawowy kurs pierwszej pomocy medycznej obejmujący  miedzy innymi resuscytacje.

Kurs Rescue Diver składa się z zajęć teoretycznych, treningu na basenie oraz w wodach otwartych. W basenie należy przećwiczyć 10 sytuacji awaryjnych takich jak np. podnoszenie z dna nieprzytomnego nurka, wynurzenie awaryjne przy użyciu octopusa itp). Kolejnym etapem są nurkowania w wodach otwartych i przećwiczenie czterech scenariuszy awaryjnych, takich jak np. poszukiwanie i podniesienie z dna zaginionego i nieprzytomnego nurka. Aby przystąpić do kursu Rescue Diver należy mieć zalogowane co najmniej 20 nurkowań i ukończone 15 lat. Kurs trwa min 3 dni.

450$ – W cenę wliczony jest transport, posiłki, woda mineralna, zajęcia basenowe, nurkowania, wszystkie materiały szkoleniowe oraz licencja PADI.